Background

 • ถ่ายเอกสาร
 • พิมพ์
 • แฟ็กซ์
 • สแกน
฿5,290
 • พิมพ์ 20 แผ่น/นาที
  พิมพ์ 20 แผ่น/นาที
 • สแกน
  สแกน
 • รับส่งแฟกซ์ 14.4K bps/6วินาที
  รับส่งแฟกซ์ 14.4K bps/6วินาที
 • ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น
  ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ