Background
  • เชื่อมต่อ Hi-speed USB 2.0
  • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ: 7.5 แผ่น/นาที (A4)
  • ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด ุ600x600 dpi

Downloads & Resources

Reviews

รีวิวจากผู้ใช้(0)

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ