Customer support Location

เยี่ยมชมศูนย์บริการของเรา

ศูนย์บริการบราเดอร์ (สำนักงานใหญ่)

203-204 ซอยพหลโยธิน 19 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900


แผนกบริการลูกค้า

โทร:    (66) 2665-7777

แฟ็กซ์: (66) 2665-7778

อีเมล์: customer@brother.co.th
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 21 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร:    (66) 2665-7700

แฟ็กซ์: (66) 2665-7799

(66) 2665-7775-6

(66) 2665-7770

สำนักงานสาขาภาคเหนือ

412/10-11 โครงการเชียงใหม่แลนด์ ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

(053) 204-939

(053) 204-938

สำนักงานสาขาภาคตะวันออก

32/512 หมู่3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ระยอง 21000

(038) 619-478

(038) 619-479

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

309/2 หมู่ 7 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

(043) 334-701

(043) 334-702

สำนักงานสาขาภาคใต้

443/9-10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

(074) 261-171

(074) 261-171