Background
 • เชื่อมต่อ Hi-Speed 2.0
  เชื่อมต่อ Hi-Speed 2.0
 • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 48 หน้า/นาที (A4)
  ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 48 หน้า/นาที (A4)
 • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ: 24 แผ่น/นาที (A4)
  ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ: 24 แผ่น/นาที (A4)
 • ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 1200x1200 dpi
  ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 1200x1200 dpi

Downloads & Resources

Reviews

รีวิวจากผู้ใช้(0)

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ