Background
  • เชื่อมต่อ Hi-speed USB 2.0, Wireless
    เชื่อมต่อ Hi-speed USB 2.0, Wireless
  • ความเร็วในการสแกน: 16 แผ่น/นาที (A4)
    ความเร็วในการสแกน: 16 แผ่น/นาที (A4)
  • ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 1200x1200 dpi
    ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 1200x1200 dpi

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ