Background

฿62,990
 • เชื่อมต่อ Super Speed USB 3.0
  เชื่อมต่อ Super Speed USB 3.0
 • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 160 ภาพ/นาที (A4)
  ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 160 ภาพ/นาที (A4)
 • ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ: 80 แผ่น/นาที (A4)
  ความเร็วในการสแกนสี/ขาวดำ: 80 แผ่น/นาที (A4)
 • ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600x600 dpi
  ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600x600 dpi
 • ถาดป้อนกระดาษ: สูงสุด 100 แผ่น
  ถาดป้อนกระดาษ: สูงสุด 100 แผ่น

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ