Background

พิมพ์, สแกน, ถ่ายเอกสาร เชื่อมต่อไวร์เลส ประหยัดค่าใช้จ่าย พิมพ์สีดำได้สูงสุด 6500 แผ่นและพิมพ์สีได้สูงสุด 5000 แผ่น. พร้อมแทงค์ในตัวสามารถเติมหมึกได้เองแค่เอียงขวดหมึก 45 องศา. รองรับงานพิมพ์ได้หลากหลาย, พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง

  • พิมพ์
  • สแกน
  • ถ่ายเอกสาร
฿6,790
  • พิมพ์สี/ขาวดำสูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที (Fast mode) หรือ 10/12ppm
    พิมพ์สี/ขาวดำสูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที (Fast mode) หรือ 10/12ppm
  • ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น
    ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น
  • ถาดกระดาษมาตรฐานรองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray)
    ถาดกระดาษมาตรฐานรองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray)
  • เชื่อมต่อไวร์เลส Mobile Print
    เชื่อมต่อไวร์เลส Mobile Print
  • หน่วยความจำ 128 MB
    หน่วยความจำ 128 MB

Refill Easily & Accurately

Convenient Mobile Printing

Seamless Multipage Scan & Copy

Effortless Paper Handling

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ