คุณจะใช้เครื่องพิมพ์และมัลติฟังก์ชันของคุณอย่างไร

ฉันต้องการ
โดยปกติแล้วฉันจะพิมพ์
ฉันจะพิมพ์โดยใช้