นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะทั่วไป

บราเดอร์ใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น สำหรับนโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราได้ชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางที่เราได้มองหาและนำมาปรับใช้อย่างสมเหตุสมผล ในแง่ของการใช้และเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้มาผ่านเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์แอ๊ดเดรส จะถูกนำไปใช้เพื่อเติมเต็มความต้องการของคุณในด้านข้อมูลและการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ จากบราเดอร์ หากคุณได้ระบุถึงความสนใจในการรับข้อมูลข่าวสารล่าสุด เราก็อาจจะทำการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบราเดอร์ที่เราเห็นว่า น่าจะตรงกับความสนใจของคุณเป็นระยะๆ และหากสิ่งที่คุณร้องขอมานั้นมีความเฉพาะเจาะจงและมีความจำเป็นต้องขอความ ช่วยเหลือจากหนึ่งในคู่ค้าหรือตัวแทนที่ให้บริการ เราก็อาจจะทำการส่งต่อข้อมูลในการติดต่อของคุณไปยังคู่ค้าหรือตัวแทนดัง กล่าวเพื่อให้ติดตามหาคำตอบ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของคุณโดยทั่วไปจะถูกนำไปใช้โดยบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทแม่และบริษัทสาขาเท่านั้น เราจะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลของคุณต่อไปยังบริษัทอื่นที่ต้องการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

สำหรับข้อความที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงเว็บไซต์ที่ ดำเนินการโดยบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด แต่ไม่ได้จำกัดถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นเว็บไซต์ย่อยของ: www.brother.co.th

นโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมเพียงข้อมูลที่รวบรวมได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่อาจได้จากการดาวน์โหลดผ่านซอฟท์แวร์ในเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์อื่นๆที่อาจจะเชื่อมโยงกับเว็บไซ

หากผู้ใช้มีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับข้อความดังกล่าว กรุณาติดต่อเว็บมาสเตอร์ของบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านทาง แบบฟอร์มเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทั่วไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ของเราผ่านหลายช่องทางในเว็บไซต์ ดังนี้
การลงทะเบียน
รับประกันสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ได้ทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า ระหว่างการลงทะเบียน ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ (เช่น ชื่อและอีเมล์ แอ๊ดเดรส) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้แสดงความสนใจ เพื่อที่เราจะได้จัดเตรียมข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ตรงกับความสนใจของแต่ละบุคคล
การส่งอีเมลล์หา
บราเดอร์

ในส่วนของการส่งอีเมลล์ติดต่อบราเดอร์ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือเพื่อการแสดงความคิดเห็น บราเดอร์จึงอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆรวมทั้งข้อมูลทางเลือกซึ่งจะช่วยให้เราสร้างความพึงพอใจและตอบสนองคำร้องขอของคุณได้อย่างตรงจุด
แฟ้มข้อมูล
ส่วนบุคคล

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการลงทะเบียน คุ้กกี้ ล็อก ไฟล์ และไฟล์ภาพและ/ หรือกลุ่มบุคคลที่ 3 เพื่อสร้างสรรค์แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ของเรา แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งเราเก็บรักษาแยกเป็นของผู้ใช้แต่ละคน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจและติดตามเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้จะเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ แต่ละคน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้ ใช้ แฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ในการติดตามดูการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อจัดทำรายการส่งเสริมการขายทางด้านการตลาดให้ตรงกับความสนใจและความ ต้องการ ข้อมูลบางส่วนจากแฟ้มข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการใช้ร่วมกันกับกลุ่มบุคคลที่ 3 ในกรณีที่มีความจำเป็นในการตอบสนองคำร้องขอหรือสอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิบัติภายใต้ขอบเขตเงื่อนไขของนโยบาย (กรุณาดูรายละเอียดเรื่อง “การใช้ข้อมูลร่วมกัน” ที่ด้านล่าง)
การรักษา
ความปลอดภัย
ของข้อมูล

บราเดอร์ใช้มาตรการป้องกันที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านมายังเว็บไซต์ ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์

การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ผู้ใช้จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เป็นต้น) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเข้ารหัสและได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยซอฟท์แวร์เพื่อการเข้ารหัสที่มีคุณภาพมาตรฐานดีที่สุดในอุตสาหกรรม นั่นคือ SSL

การติดต่อสื่อสารจากบราเดอร์

งานบริการลูกค้า
เราติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ตามหลักมาตรฐานในการจัดเตรียมและให้บริการต่างๆ ตามที่ร้องขอ รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้ โดยเราจะตอบกลับทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้
การแบ่งปันข้อมูล
นี่คือกรณีตัวอย่างที่เราได้ทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ :

ในบางกรณีทีคำร้องขอของผู้ใช้จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการโดยพนักงาน คู่ค้า หรือตัวแทนที่ให้บริการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด อาจจำเป็นต้องทำการส่งข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลลูกค้าออกไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการร้องขอใบเสนอราคามา บราเดอร์อาจต้องส่งต่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลสำหรับติดต่อ ความตั้งใจและความมุ่งหมายในการซื้อ (เวลา ปริมาณ รุ่น และอื่นๆ) รวมถึงการร้องขอที่มีความพิเศษ

สำหรับกิจกรรมทางด้านการตลาดหรือการบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำสำรวจ บราเดอร์อาจขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากฝ่ายที่ 3 ในการเข้ามารับผิดชอบและดำเนินการชั่วคราวเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างการทำโครงการไดเรค เมล์ ซึ่งเราอาจมีการแจ้งให้ทราบโดยขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ เราอาจใช้บริษัทข้างนอกในการจัดส่งเอกสารไปยังบ้านของคุณ ในกรณีนี้รายชื่อในการจัดส่งเอกสารจะได้รับการถ่ายโอนไปยังผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งเอกสารทางการตลาด
การดำเนินการ ตามกฎหมาย
บราเดอร์ดำเนินการในการสงวนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แต่เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล
ข้อมูลที่รวบรวมมา (ไม่เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะบุคคล)
(non-personally identifiable)

เราแบ่งปันและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากรที่รวบรวมมาร่วมกับหุ้นส่วนและผู้โฆษณา ยกตัวอย่างเช่น เราอาจมีการนำเสนอข้อมูล เช่น จำนวนของผู้เข้าชม ขอบเขตและเรื่องราวที่สนใจ ความสัมพันธ์กับบราเดอร์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือเชื่อมโยงกับข้อมูลเฉพาะบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการรวมเอาลิงค์ต่างๆของ บริษัทสาขาของบราเดอร์เอาไว้ด้วย กรุณารับทราบด้วยว่าเรา บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาและการดำเนินการในส่วนของนโยบายของเว็บไซต์ อื่นๆดังที่กล่าวมา เราจำแนกแยกแยะเว็บไซต์ของกลุ่มที่ 3 โดยใช้วิธีการ เช่น ให้เปิดบราวเซอร์หรือหน้าต่างใหม่หรือให้อยู่ภายในกรอบที่ระบุชัดเจนว่า เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา ในกรณีเหล่านี้นโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ครอบคลุมถึง เราขอสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อออกจากเว็บไซต์ของ เราและขอแนะนำให้ผู้ใช้อ่านนโยบายของทุกเว็บไซต์ที่คุณได้เข้าชมด้วย ข้อความเกี่ยวกับนโยบายจะนำมาใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นั้นๆ เท่านั้น
ทางเลือกของคุณในการควบคุม
ทางเลือกในการที่จะตกลง/ยกเลิก นั่นคือผู้ใช้ได้รับโอกาสในการที่จะ “ไม่ตกลง” ให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับเว็บไซต์ของเราในจุดที่เราขอข้อมูล ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของเราและแบบฟอร์มลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะประกอบด้วยทางเลือก “ตกลง/ยกเลิก” เพื่อให้ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าชมในบางส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องการเลือกรับ เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดยไม่ต้องการรับข้อมูลหรือสื่ออื่นๆ ก็สามารถที่จะตัดอีเมล์ แอ๊ดเดรสของผู้ใช้รายนั้นๆออกจากลิสต์รายชื่อได้

ผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์จะรับการติดต่อจากเราผ่านทางอีเมล์อีกต่อไป สามารถดำเนินการยกเลิกการรับข้อมูลเหล่านี้โดยปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน ที่รวมอยู่ในแต่ละอีเมล์ และเรายังนำเสนอกลไกในการยกเลิกสำหรับทุกช่องทางการสื่อสารในระหว่างที่มีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ออนไลน์ หรือผู้ใช้อาจติดต่อเราเพื่อทำการยกเลิกได้ที่หมายเลข (66) 2665 7777 ข้อมูลนี้จะปรากฎรวมอยู่ในอีเมล์ที่เราส่งถึงคุณทุกฉบับ
การแก้ไข/
  ปรับปรุง/ ลบ/
  ยับยั้งข้อมูล
  ส่วนตัว

หากข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้มีการเปลี่ยน แปลง (เช่น รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์) หรือหากผู้ใช้ไม่ประสงค์ที่จะรับบริการจากเราอีกต่อไป เราได้จัดเตรียมวิธีและช่องทางในการแก้ไข อัพเดท หรือลบ/ยับยั้งข้อมูลส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2665 7777 หรือส่งอีเมล์ถึงเราที่ : customer@brother.co.th
การแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บ รักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผ่านทางโฮมเพจ www.brother.co.th และที่อื่นๆตามที่เห็นสมควร เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการใช้ข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายภายใต้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ในบางกรณีเราอาจจะมีการส่งอีเมล์ไปยังผู้ใช้ที่ได้ทำการตกลงยินยอมรับการติดต่อสื่อสารจากเรา เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้ได้แจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการติดต่อสื่อสารใดๆกับทางเว็บไซต์ หรือได้ทำการลบ/ยับยั้งการติดต่อผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวก็จะไม่ได้รับการติดต่อจากเราแต่อย่างใด
การได้รับความยินยอม
ในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา การอนุญาติและการยินยอมให้เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลดังที่ได้สรุปรวบรวมไว้ในนโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั่วไป
ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะเป็นภาระหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลใดๆที่คุณให้ไว้เป็นความลับในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
ข้อมูลสำหรับติดต่อ
หากผู้ใช้มีข้อสงสัยหรือคำแนะนำใดๆเกี่ยว กับนโยบายการเก็บรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทั่วไป
โทร: (66) 2665-7777
แฟกซ์: (66) 2665-7778
ที่อยู่: ชั้น 21 รสาทาวเวอร์ 2, 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เว็บไซต์ URL (www.brother.co.th)