นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “พวกเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยกับเรา

บทนำ

เรามีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงการแปรญัตติ (พระราชบัญญัติ) ใด ๆ อย่างเข้มงวด เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ไว้วางใจและเชื่อว่าเราจะทำหน้าที่จัดการ คุ้มครอง และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้อย่างเหมาะสม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกนำไปใช้กับทุกส่วนของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย ดำเนินการและรักษาไว้รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราได้เก็บผ่านทางระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์นี้ [www.brother.co.th] (“เว็บไซต์” นี้) และข้อมูลที่เราได้เก็บแบบออฟไลน์ ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้าคอลเซ็นเตอร์ กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดและโปรแกรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่าง ๆ และไปรษณีย์

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ หรือเมื่อนำข้อมูลไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้ หมายรวมถึงความหมายอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่มีการแปรญัตติเป็นครั้งคราว

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือข้อสงสัยอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการ การคุ้มครอง และ/หรือกระบวนการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “DPO” ตามรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อคุณใช้ซอฟแวร์หรือบริการของ Brother จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละบริการที่ใช้งาน ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมไม่สอดคล้องหรือมีความขัดแย้งกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการเป็นหลัก

ข้อมูลที่เราเก็บไว้

เราจะทำการเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนี้

 • ข้้อมูลติดต่อส่วนบุคคลและธุรกิจ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้จากการกรอกแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ ศูนย์บริการของเรา และการสำรวจลูกค้า
 • ข้อมูลเฉพาะ ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
 • เลขที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อจากเราหรือที่คุณสอบถามได้แก่ รุ่น หมายเลขประจำเครื่อง และชื่อตัวแทนจำหน่าย
 • รายละเอียดที่คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วมเมื่อใช้บริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลที่คุณเข้าถึงบนหรือผ่านเว็บไซต
 • ประวัติส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการว่าจ้างและการจัดการพนักงาน

ความปลอดภัย

เราทุ่มเทที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างมีคุณภาพและความสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี แนวทางและการจัดการโครงสร้างองค์กร เพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราขอแนะนำให้คุณมีความระมัดระวังในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการโดนละเมิดด้านความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การกำหนดรหัสผ่านที่เราได้กำหนดให้หรือที่คุณกำหนดเองเพื่อเข้าถึงบางส่วนของหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีผู้ใช้งานที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ คุณไม่ควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสผ่านนี้

การใช้ข้อมูลของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และควบคุมบัญชีของคุณสำหรับสมาชิก Brother และบริการอื่น ๆ รวมถึงการบริการออนไลน์
 • เพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของ Brother การยื่นข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขายที่คุณอาจสนใจ ตามความยินยอมของคุณ
 • เพื่อควบคุมการเข้าร่วมการประกวด การส่งเสริมการขายและการสำรวจ
 • พื่อดำเนินการและตอบกลับคำขอ คำถาม และคำติชมของคุณ
 • เพื่อพิจารณาการจ้างงานหากคุณมีการยื่นใบสมัครงาน และเพื่อควบคุมพนักงานของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ของคุณที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา (เช่น ที่อยู่ไอพี) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุด
 • เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการของเราให้ดีขึ้น
 • พื่อเก็บ จัดเรียง และ/หรือ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้ข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวัตถุประสงค์อื่น) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย
 • เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย แสดงสิทธิ์และการเยียวยาตามกฎหมาย การป้องกันและจัดการการฟ้องร้องใด ๆ
 • เพื่อตอบรับคำร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ราชการ/และหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย บริษัทที่เกี่ยวข้องและเพื่อการตรวจสอบทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย การสอบสวนและการตรวจสอบ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากรัฐบาล


การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้ เปิดเผย เก็บรักษา เข้าถึง ดำเนินการและ/หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

 • สำนักงานใหญ่ของเรา สำนักงานสาขาและกลุ่มบริษัท
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลของคุณ เช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งได้รับการว่าจ้างจากเราในการ : (1) บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; (2) ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์นี้; หรือ (3) อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการกับคุณจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้
 • ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านกฎหมายของเรา
 • หน่วยงานรัฐ ราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานอิสระตามกฎหมาย สมาคมอุตสาหกรรม
 • ศาลและศาลอื่นใด

  บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับ (1) การขายธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ซื้อที่สนใจธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น; หรือ (2) การได้มาของเรา หรือ ทรัพย์สินทั้งหมดของเรา โดยบุคคลที่สาม ในส่วนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและของลูกค้าที่เรามีจะกลายเป็นหนี้ในทรัพย์สินที่ถูกถ่ายโอน

  หากมีความจำเป็น เราจะดำเนินการหรือเข้าดำเนินการทำสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้จากคุณและโอนถ่ายไปยังผู้ให้บริการของเรา (ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานเปรียบเทียบกับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

  เราจะทำตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามมีการจัดการด้านความปลอดภัยทางกายภาพ เทคนิคและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ในบางกรณีเราอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้แก่บุคคลที่สาม (ไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม) อาจรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ ได้แก่เลขที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์เพื่อดูแลระบบและรายงานข้อมูลไปยังผู้ลงโฆษณาของเรา ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียกดูของผู้ใช้งานและไม่เป็นการระบุตัวตนใดๆ

  เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่จะอยู่ในหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ หรือคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของบุคคลใด ๆ (รวมไปถึงตัวอย่างเช่นเพื่อวัตถุประสงค์ของการสืบสวนและการป้องกันการฉ้อโกง)

  โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


การปรับปรุงข้อมูลของคุณ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา คุณควรมั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะได้ไม่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของคุณ หากคุณได้ลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตัวคุณเองได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบไปยังบัญชีของคุณ

สิทธิของคุณ

คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ดำเนินการ และ/หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบ (เมื่อรวบรวมข้อมูลของคุณ) และได้รับความยินยอมจากคุณ หากเรามีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เราแจ้งให้ทราบ คุณสามารถถอนคำยินยอมได้ในภายหลังโดยติดต่อทางโทรศัพท์ที่ (66) 2665 7777 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

คุณสามารถขอให้เรามอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของเราโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ข้างท้าย โปรดทราบว่าเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อจัดการและดำเนินการคำขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวตามดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทำขึ้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลจะมีการแจ้งในหน้านี้ โดยสามารถขอสำเนาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ด้านล่าง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ

หากคุณต้องการติดต่อเราเมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือหากมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลที่ customer@brother.co.th