วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ Brother Group 2050

ที่ Brother เรายึดมั่น ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเพื่อโลกและผู้คนบนโลกของเรา

affordable
responsible
climate
life-on-land

คลิกด้านล่างนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Global Vision 2050 ตลอดจนคุณค่าของเราจากประธานบริษัท

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของเราครอบคลุม 3 เรื่อง ดังนี้

key-areas
resource
Biodiversity
reduction

การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เรายึดมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050, และเรามีแนวทางปฏิบัติด้วยความตั้งใจเพื่อให้บรรลุแก่เป้าหมายของเราเช่น :

  • ลงทุนในกระบวนการการผลิตด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมในการใช้พลังงานทดแทน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของเราและลูกค้าของเรา
circulation

การหมุนเวียนทรัพยากร

เราให้ความสำคัญด้านการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เราลดขยะให้เหลือน้อยที่สุดโดย:

  • การลด การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิลทรัพยากรในการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา
  • พัฒนาระบบหมุนเวียนแบบปิดเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรจะถูกเก็บไว้ใช้นานที่สุด
conservation

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เพื่อความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา.

เราดำเนินการ :

  • ลดผลกระทบของการดำเนินงานของเราที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
  • การส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ห่วงโซ่อุปทานของเรา

เกี่ยวกับ Brother เอิร์ธ

Brother Earth คือเป็นความคิดริเริ่มระดับสากลที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs).


เพิ่มเติม

การดำเนินการด้านความยั่งยืนของเรา

earth

การรับรองโดย RBA & FSC

เวียตนาม : การผลิตของเราได้รับการรับรองจาก The Responsible Business Alliance (RBA)

สหรัฐอเมริกา : กระดาษและฉลากของเราได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council

RBA FSC2x
CO2

บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้โฟม

ออสเตรเลีย : เราใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีโฟมเป็นส่วนประกอบ ตามกฎระเบียบของรัฐบาลเกี่ยวกับการไม่ใช้ ภายในปี 2025

 non EPS packaging2x
recycle

การรีไซเคิลตลับหมึก

สหภาพยุโรป : เรามีโปรเจครีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกอิงค์เจ็ทไปทั่วสหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น : เรากำลังเพิ่มความพยายามเชิงรุกในการรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา

catridge recycling2x