ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Brother เชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนี่คือโครงการต่างๆของ Brother ที่ได้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

Brother Group's CSR