ตอบแทนชุมชน

2017

Brother วิ่งฝันปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Run & Share)

Brother   จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Brother รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครั้งที่ 3 หาทุนมอบแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมายและหลากหลาย ประกอบด้วย ลูกค้า  พาร์ทเนอร์ รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,300 คน และจากการมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของ Brother ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนั้นส่งผลให้ Brother ได้รับรางวัล "Brother Global Practice Award" จาก Brother สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลดังกล่าวเกิดจากการโหวตจากสำนักงานของ Brother ทั่วโลก


ตอบแทนสิ่งแวดล้อม

2016

Brother อาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน 2559

บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรม “ Brother อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ป่าชายเลน” ได้ร่วมปลูกป่าโกงกางและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากชายฝั่งทะเล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการสานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม" ซึ่ง Brother ได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  

เรื่องราวยังดำเนินต่อไป