รางวัลและการยกย่องชมเชย

Brother มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, ใช้งานง่าย, ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย Brother มีความภาคภูมิใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะเราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับรางวัลจากอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า Brother มีนวัตกรรมและความเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรม