ประวัติและความเป็นมา

ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานทอดกว่าศตวรรษที่ Brother ได้เติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสินค้าความหลากหลาย ในขณะที่เทคโนโลยีและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นรากฐานของความเป็นผู้นำและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ตั้งแต่ปี คศ. 1908

1997

Brother ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไทย

Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้น

2007

Brother ย้ายสำนักงานบริษัท

Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ได้ย้ายมาที่อาคารรสา ทาวเวอร์