บราเดอร์โชว์รูม

ที่บราเดอร์ ประเทศไทย ได้จัดโชว์รูมเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริ้นเตอร์, เครื่องพิมพ์ฉลาก, สแกนเนอร์ และจักรเย็บผ้า

ด้วยภายใต้คำขวัญที่ว่า "At your side" บราเดอร์อยู่เคียงข้างคุณและจะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรต่างๆ

นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโต

กรรมการผู้จัดการ