Brother โชว์รูม

ที่ Brother ประเทศไทย ได้จัดโชว์รูมเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปริ้นเตอร์, เครื่องพิมพ์ฉลาก, สแกนเนอร์ และจักรเย็บผ้า

"ในโลกธุรกิจไอทีที่ขับเคลื่อนในปัจจุบัน เราจะปรับตัวเอง เพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ"

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ

กรรมการผู้จัดการ