Management

Teerawut Suppapunpinyo

"ในโลกธุรกิจไอทีที่ขับเคลื่อนในปัจจุบัน เราจะปรับตัวเอง เพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ"
 

ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ
กรรมการผู้จัดการ

พ.ศ 2551 - ร่วมงานกับ บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการขายและการตลาด

พ.ศ. 2562 : บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการผู้จัดการ

Pornpuck Upaisilsataporn

“เรามุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง"พนักงาน"ที่จะรักษาความสำเร็จให้กับธุรกิจของเรา”
 

พรภัค อุไพศิลป์สถาพร
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร

พ.ศ 2558 - ร่วมงานกับ บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

Rassiyakorn

“เราเชื่อมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ผูกใจในทุกช่องทางการบริการ รับฟังอย่างจริงใจ พร้อมหลักคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า

พ.ศ. 2542 - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
พ.ศ. 2552 - ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
พ.ศ. 2564 - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า