ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ

กรรมการผู้จัดการ

ดูโปรไฟล์

ในโลกธุรกิจไอทีที่ขับเคลื่อนในปัจจุบัน เราจะปรับตัวเอง เพื่อให้พร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจ

พรภัค อุไพศิลป์สถาพร

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร

ดูโปรไฟล์

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง"พนักงาน"ที่จะรักษาความสำเร็จให้กับธุรกิจของเรา

รัสสิญากร ตัณฑวณิชย์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า

ดูโปรไฟล์

เราเชื่อมั่นในการบริการที่เป็นเลิศ ผูกใจในทุกช่องทางการบริการ รับฟังอย่างจริงใจ พร้อมหลักคิดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน