ส่วนช่วยเหลือ และ ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : กรุณาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของรุ่นดังต่อไปนี้ รุ่น HL-L2460DW, DCP-L2640DW, DCP-L2680DW, MFC-L2805DW, MFC-L2885DW ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด คลิกที่นี่ เพื่อไปที่หน้าอัปเดตเฟิร์มแวร์และค้นหารุ่นที่ท่านใช้งาน

ที่นี่คุณจะได้พบส่วนสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ หากคุณยังคงไม่พบ ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา พร้อมที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ


ต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่?
สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 จาก 2: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 จาก 2: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 จาก 2: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 จาก 2: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 จาก 2: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 จาก 2: เลือกรุ่นอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ทราบรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่แล้วใช่หรือไม่
กรอกหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณด้านล่างนี้เพื่อค้นหา    

คุณต้องการ การช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?

สามารถเลือกรายการที่ต้องการค้นหาเพิ่มเติมด้านล่างนี้

customer-support-speak

สอบถามฝ่ายบริการลูกค้า

สำหรับการให้บริการลูกค้า การสอบถามพนักงานขาย และการสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมด โปรดติดต่อ:
สำหรับการให้บริการลูกค้า การสอบถามพนักงานขาย และการสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมด โปรดติดต่อ:
customer-support-location

ศูนย์บริการ Brother และศูนย์บริการแต่งตั้ง

ค้นหาที่ตั้งศูนย์บริการ Brother และศูนย์บริการแต่งตั้ง
ค้นหาที่ตั้งศูนย์บริการ Brother และศูนย์บริการแต่งตั้ง

ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

ลงทะเบียนเพื่อรับประกันผลิตภัณฑ์และรับการบริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณ

Warranty Registration

ตัวแทนจำหน่าย

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าที่ใกล้คุณ

Where to buy