Background
  • Hi-Speed USB 2.0
    Hi-Speed USB 2.0
  • ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 10 หน้า/นาที (A4)
    ความเร็วในการสแกนแบบ 2 หน้า: 10 หน้า/นาที (A4)
  • ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600x600 dpi
    ความละเอียดในการสแกน: สูงสุด 600x600 dpi

Downloads & Resources

Reviews

รีวิวจากผู้ใช้(0)

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ