Background

คุณสมบัติ

  • จักรโพ้ง 2, 3 หรือ 4 เส้น
  • พื้นผิวการเย็บปรับได้ของเตียงแบบไร้แขน/แบน
  • การสนเข็มที่ง่ายและรวดเร็ว

Downloads & Resources

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Reviews

ScanNCut

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ