Background

PJ-763MFi เครื่องพิมพ์แบบพกพาขนาด A4 ไม่ต้องใช้หมึก รองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB และ Bluetooth

  • พิมพ์
ไม่มีราคาผลิตภัณฑ์
โปรดติดต่อ Brother Contact Center หรือตัวแทนจำหน่าย
  • ความละเอียด 300 dpi
    ความละเอียด 300 dpi
  • พิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน
    พิมพ์แบบโอนถ่ายความร้อน
  • ความเร็วในการพิมพ์ 8แผ่น/นาที
    ความเร็วในการพิมพ์ 8แผ่น/นาที

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ