Background

 • พิมพ์
 • สแกน
 • ถ่ายเอกสาร
ไม่มีราคาผลิตภัณฑ์
โปรดติดต่อ Brother Contact Center หรือตัวแทนจำหน่าย
 • สูงสุด 42 หน้าต่อนาที
  สูงสุด 42 หน้าต่อนาที
 • หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 3.7 นิ้ว
  หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 3.7 นิ้ว
 • เชื่อมต่อไร้สาย
  เชื่อมต่อไร้สาย

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ