img-01news-img_02
news-img_03news-img_04news-img_05
news-img_06news-img_07news-img_08
news-img_09news-img_10news-img_11news-img_12

Brother ปลุกผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับยุค ‘ดิจิทัล ดิสรัปชัน’

ในงานสัมมนา ‘พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die’

 

            บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา ‘พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย Do or Die’ จุดกระแสผู้ประกอบการไทย ร่วมพลิกวิกฤติเป็นโอกาสพร้อมเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงจากคลื่นเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัล หรือ ดิจิทัล ดิสรัปชันให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีศักยภาพโดยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย : Do or Die” แนะผู้ประกอบการพัฒนาแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 การสร้างดุลยภาพระหว่าง HI และ AI ผลักดันสังคมไทยก้าวสู่สังคมแบ่งปันองค์ความรู้ เพิ่มทักษะทางวิชาชีพอย่างชาญฉลาด พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพงานบริการอย่างสอดคล้อง เพื่อความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ต่อด้วยการเสวนาโดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดย นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด, นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษากลยุทธ์ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม และดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ ผ่าสึนามิดิจิทัล สร้างโอกาสธุรกิจ สะท้อนภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ชี้ให้เห็นถึงปัญหา วิเคราะห์ภาพรวมตลาด สร้างความต่างเพื่อศักยภาพการแข็งขัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นหัวใจหลักเชิงกลยุทธ์ ต่อด้วยการบรรยายในภาคบ่ายเริ่มจาก นายพงษ์พันธ์ สุระวัฒน์เจริญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท Brother คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ บิสิเนสโซลูชั่นฟอร์ทรานส์ฟอร์ม เพื่อแนะแนวทางการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างพัฒนาโมเดลทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและถูกเวลา ปิดท้ายด้วยการบรรยายสร้างพลังบวก พายุเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจโลกปั่นป่วน ไม่เปลี่ยนคือแพ้ โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ธุรกิจได้รับในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน ยุคแห่งการทำลายล้างเพื่อสร้างสิ่งใหม่ จุดพลังความคิดมองการแข่งขัน             ทางธุรกิจจากปัจจุบันสู่อนาคต พร้อมมองให้รอบถึงความน่ากลัวของการแข่งขันเพื่อให้สามารถยืนหนึ่งได้อย่างมั่นคง  ท่ามกลางผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ Brother สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้รู้รอบอย่างแท้จริง