ช้อปบราเดอร์ เจอ PROXIE จะสุดฟิน…จะอินไหน เลือกเลย!*
16 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดโปรโมชั่นและเงื่อนไขในการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ร่วมรายการฯ :

วิธีการร่วมกิจกรรม ช้อปบราเดอร์ เจอPROXIE จะสุดฟิน จะอินไหน เลือกเลย
รายละเอียดกิจกรรม

A.  ฟินทุกโมเม้นต์ กับ PROXIE (Exclusive Meet & Greet) จำนวน 200 สิทธิ์ : ช้อปสินค้าบราเดอร์ใดๆ ที่เข้าร่วมรายการฯ ครบ 35,000 บาท (หลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม)

 1. ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้าหรือ ซื้อสินค้าพร้อมบริการเสริมพิเศษ ใดก็ได้จากบราเดอร์ (ยกเว้น รุ่นดังนี้ DCP-L5600DN, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, DCP-L5510DN, MFC-L5915DW, MFC-L6915DW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L5210DN, HL-L6210DW, HL-L6415DW และ GTX) มูลค่า 35,000 บาท ขึ้นไป (ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม) ต่อใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 2. ใบกำกับภาษีจะต้องเป็นใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบ และต้องระบุวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และต้องมีรายละเอียดของการซื้อสินค้า ได้แก่ มูลค่าและรายการของสินค้าที่ซื้อ วันเวลาที่ซื้อ และเลขที่ใบกำกับภาษี ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน/เลขพาสปอร์ต ให้เห็นชัดเจน
 3. ในระบบแลกรับ ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลด้วย ชื่อ-นามสกุล (ตรงตามบัตรประชาชน/พาสปอร์ต) และอัปโหลดเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ซึ่ง ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ของผู้ลงทะเบียนร่วมรายการฯจะต้องมีข้อมูลตรงกับที่ระบุในเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมกรอกข้อมูลสินค้าหมวด ปริ้นเตอร์, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์ฉลาก(เครื่องปริ้นสติกเกอร์), จักรเย็บผ้า, ScanNCut และ BMB ให้ระบุชื่อรุ่นสินค้าพร้อมเลขซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ หากมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับสิทธิ์ในการร่วมรายการฯ
 4. เนื่องจากการสั่งซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และระยะเวลาการจัดส่งที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง แบรนด์ หากต้องการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วที่สุด แนะนำให้สั่งซื้อสินค้า ณ ร้านค้า ออฟไลน์แทน หากลูกค้าสั่งซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada/Shopee ให้แนบเอกสารดังนี้ :
  4.1) อัพโหลดภาพการสั่งซื้อสินค้า หรือ ซื้อสินค้าพร้อมบริการเสริมพิเศษใดก็ได้จากบราเดอร์ รุ่นที่ร่วมรายการฯตามเงื่อนไข ที่เห็นรายการสินค้า มูลค่าการสั่งซื้อที่ชัดเจน ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการจัดส่ง จะต้องตรงกับชื่อผู้รับสิทธิ์ในใบกำกับภาษี โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อในช่องเลขที่ใบกำกับภาษี และ
  4.2)  อัพโหลดภาพที่แสดงสถานะ ยอมรับสินค้าแล้ว และ
  4.3) อัพโหลดบัตรประชาชน ขีดคร่อม ว่าเพื่อแสดงตัวตนในการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ในการร่วม กิจกรรม ช้อปบราเดอร์เจอPROXIE หากมีการตรวจสอบภายหลังว่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งไม่เป็นความจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี
 5. สำหรับ 200 ท่านแรก (ชื่อ-นามสกุล) ที่ลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม กิจกรรม ฟินทุกโมเม้นต์ กับ PROXIE ทั้งนี้ ผู้ร่วมรายการฯ สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ทาง Website www.brother.co.th โดยเริ่มประกาศ ครั้งแรก ในวันที่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 17.00 น. และทุกวัน เวลา 17.00 น. จนครบจำนวน 200 ท่าน
 6. ยอด 35,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม, จำกัดจำนวนใบกำกับภาษี สูงสุด 3ใบ ต่อหนึ่งกิจกรรม, ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง ต่อหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น, สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 สิทธิ์ต่อกิจกรรม
 7. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 200 ท่าน จะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ฟินทุกโมเม้นต์ กับ PROXIE โดยจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุว่าใช้เพื่อยืนยันรับรางวัลกับ Brother เท่านั้น) โดยทางบริษัทฯ จะมีการติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ ประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

 8. .กิจกรรม ฟินทุกโมเม้นต์ กับ PROXIE จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยรายละเอียดกิจกรรม ทางบริษัทฯ แจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.brother.co.th
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าองค์กรงดร่วมรายการฯ
 10. ที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงไว้ กรณีที่ทางบริษัทฯ เรียกตรวจสอบได้ทุกเมื่อ และเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในวันงานกิจกรรม หากตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลใดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี
 11. สินค้าดังกล่าวเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านร้านค้า ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

B.  วิธีการร่วมกิจกรรม อินทุกแมตช์ กับ PROXIE (Big Sport Day) จำนวน 500 สิทธิ์ : ช้อปสินค้าบราเดอร์ใดๆ ที่เข้าร่วมรายการฯ ครบ 5,000 บาท (ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม)

 1. ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้าหรือ ซื้อสินค้าพร้อมบริการเสริมพิเศษ ใดก็ได้จากบราเดอร์ (ยกเว้น รุ่นดังนี้ DCP-L5600DN, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, DCP-L5510DN, MFC-L5915DW, MFC-L6915DW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L5210DN, HL-L6210DW, HL-L6415DW และ GTX) มูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป (ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม) ต่อใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 2. ใบกำกับภาษีจะต้องเป็นใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบ และต้องระบุวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และต้องมีรายละเอียดของการซื้อสินค้า ได้แก่ มูลค่าและรายการของสินค้าที่ซื้อ วันเวลาที่ซื้อ และเลขที่ใบกำกับภาษี ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน/เลขพาสปอร์ต ให้เห็นชัดเจน
 3. ในระบบแลกรับ ลูกค้าต้องทำการกรอกข้อมูลด้วย ชื่อ-นามสกุล (ตรงตามบัตรประชาชน/พาสปอร์ต) และอัปโหลดเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ซึ่ง ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต ของผู้ลงทะเบียนร่วมรายการฯ จะต้องมีข้อมูลตรงกับที่ระบุในเอกสารใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ พร้อมกรอกข้อมูลสินค้าหมวด ปริ้นเตอร์, สแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์ฉลาก(เครื่องปริ้นสติกเกอร์), จักรเย็บผ้า, ScanNCut และ BMB ให้ระบุชื่อรุ่นสินค้า พร้อมเลขซีเรียลนัมเบอร์ของตัวเครื่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบ หากมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับสิทธิ์ในการร่วมรายการฯ
 4. เนื่องจากการสั่งซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และระยะเวลาการจัดส่งที่แตกต่างกันไปตามแต่ละแพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง แบรนด์ หากต้องการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้อย่างรวดเร็วที่สุด แนะนำให้สั่งซื้อสินค้า ณ ร้านค้า ออฟไลน์แทน หากลูกค้าสั่งซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada/Shopee ให้แนบเอกสารดังนี้ :
  4.1) อัพโหลดภาพการสั่งซื้อสินค้า หรือ ซื้อสินค้าพร้อมบริการเสริมพิเศษใดก็ได้จากบราเดอร์ รุ่นที่ร่วมรายการฯตามเงื่อนไข ที่เห็นรายการสินค้า มูลค่าการสั่งซื้อที่ชัดเจน ชื่อ-นามสกุลที่ใช้ในการจัดส่ง จะต้องตรงกับชื่อผู้รับสิทธิ์ในใบกำกับภาษี โดยระบุหมายเลขคำสั่งซื้อในช่องเลขที่ใบกำกับภาษี และ
  4.2) อัพโหลดภาพที่แสดงสถานะ ยอมรับสินค้าแล้ว และ
  4.3) อัพโหลดบัตรประชาชน ขีดคร่อม ว่าเพื่อแสดงตัวตนในการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ในการร่วม กิจกรรม ช้อปบราเดอร์เจอPROXIE หากมีการตรวจสอบภายหลังว่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งไม่เป็นความจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี
 5. ยอด 5,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักส่วนลด ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าความคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ของแพล็ตฟอร์ม) จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม, จำกัดจำนวนใบกำกับภาษีสูงสุด 3ใบ ต่อหนึ่งกิจกรรม, ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง ต่อหนึ่งกิจกรรมเท่านั้น, สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล 1 สิทธิ์ต่อกิจกรรม
 6. สำหรับ 500 ท่านแรกที่ได้รับสิทธิ์ (ชื่อ-นามสกุล) ที่ลงทะเบียนและเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ จะได้เข้าร่วม กิจกรรม อินทุกแมตช์ กับ PROXIE ทั้งนี้ ผู้ร่วมรายการฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง website www.brother.co.th โดยเริ่มประกาศ ครั้งแรก ในวันที่ 11 พ.ย. 2566 และทุกวัน เวลา 17.00 น. จนครบจำนวน 500 ท่าน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสี โดยผู้ร่วมกิจกรรม จะถูกระบุสีทั้งหมด 6 สี ได้แก่ ส้ม, เหลือง, เขียว, ชมพู, ฟ้า และม่วง ตามลำดับ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล

 7. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 500 ท่าน จะต้องยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม อินทุกแมตช์ กับ PROXIE โดยจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต (ขีดคร่อมรับรองสำเนาถูกต้องและระบุว่าใช้เพื่อยืนยันรับรางวัลกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เท่านั้น ) โดยทางบริษัทฯ จะมีการติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ ประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

 8. กิจกรรม อินทุกแมตช์ กับ PROXIE จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยรายละเอียดกิจกรรม ทางบริษัทฯ แจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ www.brother.co.th
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าองค์กรงดร่วมรายการฯ
 10. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบกำกับภาษีตัวจริงไว้ กรณีที่ทางบริษัทฯ เรียกตรวจสอบได้ทุกเมื่อ และเพื่อใช้ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในวันงานกิจกรรม หากตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลใดไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกติกา ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมทุกกรณี
 11. สินค้าดังกล่าวเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านร้านค้า ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
  เงื่อนไขทั่วไป
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ และใบกำกับภาษีตัวจริง เพื่อทำการลงทะเบียนหน้างาน (โดยจะต้องมีชื่อ-นามสกุลตรงตามที่ประกาศผลผู้โชคดี เท่านั้น) หากท่านใดไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ตัวตนแก่บริษัทฯ ได้ในวันงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านนั้นได้เข้างาน และจะถือว่าไม่ได้มีการยืนยันสิทธิ์ของตนเอง

 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลให้กับผู้อื่นได้ในทุกกรณี

 • ผู้ร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ และไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทฯ ชดเชยส่วนต่างของมูลค่ารางวัลที่เกิดขึ้น โดยกลไกทางการตลาดอันมิใช่ความผิดของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินหรือสิ่งอื่นใดได้

 • ร่วมกิจกรรมที่สละสิทธิ์ / หรือได้ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆจากบริษัทฯ เพื่อการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ สามารถเรียกคืนสิทธิ์และของรางวัลได้ทุกเมื่อ หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยการตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการให้เป็นที่สิ้นสุด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานฯ บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมรวมถึงภาพถ่ายของผู้ร่วมกิจกรรม ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดของบริษัทฯ ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

 • บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมรายการฯทุกท่านได้อ่านและเข้าใจในเงื่อนไขของกิจกรรมก่อนการเข้าร่วมรายการฯแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การนำสิทธิพิเศษไปขายต่อ หรือหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผู้อื่นเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หากบริษัทฯ ตรวจสอบและพบหลักฐานการทำความผิด ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนบัตรประชาชน เป็นไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น กรณีที่ผู้ร่วมรายการฯไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมรายการฯดังกล่าว ย่อมส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการติดต่อท่านได้ และอาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้

 • บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัท บราเดอร์ฯ ในการจัดการรับแลกรางวัล ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-591-9800 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์