Background

฿9,490
  • ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
  • หน่วยความจำ 16 MB
  • ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
  • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 หมายเลข
  • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา
  • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

Downloads & Resources

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ