Background

฿9,490
 • ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
  ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
 • หน่วยความจำ 16 MB
  หน่วยความจำ 16 MB
 • ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
  ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
 • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 หมายเลข
  กระจายส่งอัตโนมัติ 272 หมายเลข
 • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา
  ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา
 • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
  ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

Downloads & Resources

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ