Background

Professional wide format label printer

ไม่มีราคาผลิตภัณฑ์
โปรดติดต่อ Brother Contact Center หรือตัวแทนจำหน่าย
  • ความละเอียดเครื่องปริ้นเตอร์ 203 dpi
    ความละเอียดเครื่องปริ้นเตอร์ 203 dpi
  • พิมพ์เร็วสุด 203.2 มม./วินาที
    พิมพ์เร็วสุด 203.2 มม./วินาที
  • การเชื่อมต่อผ่านสาย USB
    การเชื่อมต่อผ่านสาย USB

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ