Background

  • พิมพ์
฿3,790
จากปกติ 4,890.-
  • พิมพ์ 30 แผ่น/นาที
  • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
  • เชื่อมต่อ USB
  • พิมพ์เอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ