Background

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ พิมพ์เอกสารสองหน้าอัตโนมัติ พร้อมช่องเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค

 • พิมพ์
฿8,990
 • พิมพ์ 34 แผ่น/นาที
  พิมพ์ 34 แผ่น/นาที
 • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
  ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
 • พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
 • Network built-in
  Network built-in

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ