Background

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน/แฟกซ์ ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อไวร์เลส

 • แฟ็กซ์
 • พิมพ์
 • สแกน
 • ถ่ายเอกสาร
฿19,990
 • พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
 • พิมพ์/ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที
  พิมพ์/ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที
 • ถาดกระดาษเอนกประสงค์ 30 แผ่น/ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น
  ถาดกระดาษเอนกประสงค์ 30 แผ่น/ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น
 • เชื่อมต่อไวร์เลสและเครือข่าย
  เชื่อมต่อไวร์เลสและเครือข่าย
 • หน้าจอ 2.7 ทัชสกรีนสี LCD
  หน้าจอ 2.7" ทัชสกรีนสี LCD

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ