Background

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน/แฟกซ์ ถ่ายเอกสารสองหน้าอัตโนมัติ เชื่อมต่อไวร์เลส

  • แฟ็กซ์
  • พิมพ์
  • สแกน
  • ถ่ายเอกสาร
฿19,990
  • พิมพ์/ถ่ายสำเนา/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
  • พิมพ์/ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที
  • ถาดกระดาษเอนกประสงค์ 30 แผ่น/ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 50 แผ่น
  • เชื่อมต่อไวร์เลสและเครือข่าย
  • หน้าจอ 2.7" ทัชสกรีนสี LCD

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ