Background

  • พิมพ์
  • ถ่ายเอกสาร
  • สแกน
  • แฟ็กซ์
฿96,990
  • พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  • มีNFC Card Reader, ระบบเครือข่ายและไร้สายในตัว
  • สูงสุด 50/52 ppm (โหมดเงียบ : สูงสุด 25/26 หน้าต่อนาที)

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ