Background

จักรปักที่มาพร้อมหน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 4.9 นิ้ว

฿59,900

คุณสมบัติ

  • จักรปักคอมพิวเตอร์ พร้อมลายปักในตัวเครื่อง 258 ลาย
  • ลายปักตัวอักษรในตัวเครื่อง 13 แบบตัวอักษร(ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 9 แบบ ตัวอักษร ซีริลลิก 1 แบบ และตัวอักษรญี่ปุ่น 3 แบบ)
  • หน้าจอ LCD สีระบบสัมผัสขนาด 4.9 นิ้ว
  • มีระบบจำแนกกลุ่มสี โดยเครื่องจะรวมกลุ่มสีเดียวกันเข้าด้วยกันในการปัก และปักสีเดียวกันให้จบก่อนจากนั้นจึงปักสีอื่น เพื่อลดขั้นตอนในการ เปลื่ยนไหมปัก
  • การถ่ายโอนข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยโปรแกรม Design Database Transfer
  • การเชื่อมต่อด้วย USB สามารถถ่ายโอนลายปักต่างๆไปยังจักรเพิ่มเติมได้
  • ความเร็วฝีเข็ม 850 รอบต่อนาที
  • พื้นที่ปักขนาด 260X160มม

Downloads & Resources

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Reviews

ScanNCut

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ