WHAT’S?

BMB สุดยอดแบรนด์เครื่องเสียง และอุปกรณ์ต่อพ่วงเล่นคาราโอเกะ ชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่น ถูกออกแบบเพื่อรองรับเสียงระดับคุณภาพ มีความชัดเจนสูง จากดอกลําโพงที่ผลิตจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงระบบซับวูฟเฟอร์ ที่สามารถขับ เสียงเบสที่เปี่ยมพลัง จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ของ BMB ไม่ว่าจะเป็น ลําโพง เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน และอุปกรณ์อื่นๆ ภายใต้แบรนด์ BMB เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

"น้ำ" ถือเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตเย่ือกระดาษที่มีคุณภาพสําหรับลําโพง BMB เราจึงเลือกสรรแหล่งน้ำ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ จากภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น ผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงประสบการณ์การ ทํางานกว่า 50 ปีของเรา เพื่อผลิตเยื่อกระดาษดอกลําโพง สามารถให้รายละเอียดของเสียงออกมา ได้อย่าง เต็มประสิทธิภพ

ด้วยคุณภาพของน้ำที่ใช้ระหว่างการผลิต ถือเป็น หัวใจสําคัญในการผลิต เยื่อกระดาษที่มีคุณภพ สําหรับลําโพง ด้วยความบริสุทธิ์ของนํ้าที่มาจาก แหล่งนํ้าธรรมชาติจากญี่ปุ่นนั้น คือพื้นฐานสําคัญ ของระบบเสียง BMB

ด้วยคุณภาพของเยื่อกระดาษที่ใช้ในการผลิต ดอกลําโพงมีความแตกต่าง จากผลิตภัณฑ์ใน ท้องตลาด เราจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มากด้วย ประสบการณ์เข้ามาปรับแต่งคุณภาพ เยื่อกระดาษเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลําโพง BMB สามารถ ขับเสียงออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม จึงมีการตรวจสอบและ ทดสอบเพื่อให้มั่นใจ ในทุกชิ้นส่วนของลําโพง BMB ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพ