โปรโมชัน บราเดอร์ เลเซอร์ หน้าใส

 เมื่อซื้อบราเดอร์เลเซอร์พรินเตอร์รุ่นที่ร่วมรายการฯวันนี้ รับฟรี สกินแคร์จาก SEWA*

ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 31 มี.ค. 63

*รายละเอียดโปรโมชันและเงื่อนไขการแลกรับ :

- กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มแลกรับที่ได้ที่ https://www.brother.co.th/th-th/products/promotions พร้อมแนบใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและเอกสารอื่นตามที่ระบุในแบบฟอร์มเป็นหลักฐานในการแลกรับ และส่งมาที่บริษัท บราเดอร์ฯ ตามช่องทางที่กำหนดในแบบฟอร์มแลกรับ

- ซื้อเลเซอร์พรินเตอร์รุ่นที่กำหนดฯ 1 เครื่องต่อการและรับสกินแคร์จากเซวาตามเงื่อนไขที่กำหนด

- ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับต่อหนึ่งท่าน

 - สินค้าราคาโครงการไม่สามารถเข้าร่วมได้

- ตัวแทนจำหน่าย Brother Business Partners ไม่สามารถแลกรับของแถมได้

 - เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการฯ โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย