TRACKMO ระบบตรวจนับทรัพย์สิน (Fix Asset) ผ่านสมาร์ทโฟน ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการพิมพ์ฉลากสินทรัพย์จาก เครื่องพิมพ์ฉลาก P-TOUCH รุ่น PT-P950NW