Background

฿7,990
  • ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi
  • ความเร็วแฟกซ์ 33.6 kbps
  • รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 400 แผ่น

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ