Background

  • พิมพ์
  • สแกน
  • ถ่ายเอกสาร
  • แฟ็กซ์
฿5,990
จากปกติ 7,490.-
  • พิมพ์ 30 แผ่น/นาที /พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ
  • ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที / ป้อนเอกสารอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น
  • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ