Background

 • พิมพ์
 • ถ่ายเอกสาร
 • สแกน
 • แฟ็กซ์
฿74,990
 • พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
  พิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ
 • มีระบบเครือข่ายและไร้สายในตัว
  มีระบบเครือข่ายและไร้สายในตัว
 • สูงสุด 40/42 ppm (โหมดเงียบ : สูงสุด 25/26 หน้าต่อนาที)
  สูงสุด 40/42 ppm (โหมดเงียบ : สูงสุด 25/26 หน้าต่อนาที)

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ